การบริหารงานบุคคลภาครัฐตามหลักคุณธรรม
การบริหารงานบุคคลภาครัฐตามหลักคุณธรรม
ออกอากาศ : 15 ก.ย. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 944 ครั้ง
ทิศทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทิศทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ออกอากาศ : 08 ก.ย. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 686 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ออกอากาศ : 01 ก.ย. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 756 ครั้ง
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโลก อาเซียน และประเทศไทย
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโลก อาเซียน และประเทศไทย
ออกอากาศ : 25 ส.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 674 ครั้ง
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ออกอากาศ : 11 ส.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 620 ครั้ง
โครงการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
โครงการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ออกอากาศ : 04 ส.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 739 ครั้ง
การเมืองไทย ภายใต้รัฐบาลยิงลักษณ์
การเมืองไทย ภายใต้รัฐบาลยิงลักษณ์
ออกอากาศ : 28 ก.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 652 ครั้ง
สิทธิสตรี
สิทธิสตรี
ออกอากาศ : 23 ก.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 621 ครั้ง
โตไปไม่โกง ก้าวสู่ปีที่ 2
โตไปไม่โกง ก้าวสู่ปีที่ 2
ออกอากาศ : 18 ก.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 594 ครั้ง
ทางรอดหรือทางล่มของประเทศ
ทางรอดหรือทางล่มของประเทศ
ออกอากาศ : 16 ก.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 621 ครั้ง
ความมั่นคงของประเทศไทย
ความมั่นคงของประเทศไทย
ออกอากาศ : 09 ก.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 625 ครั้ง
บริบทใหม่ทางธุรกิจการค้า
บริบทใหม่ทางธุรกิจการค้า
ออกอากาศ : 02 ก.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 687 ครั้ง
บทบาทเยาวชนในการพัฒนาประเทศในภาวะวิกฤติ
บทบาทเยาวชนในการพัฒนาประเทศในภาวะวิกฤติ
ออกอากาศ : 25 มิ.ย. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 847 ครั้ง
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทศวรรษหน้า
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทศวรรษหน้า
ออกอากาศ : 18 มิ.ย. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 595 ครั้ง
หยุด ความรุนแรงก่อนและหลังการเลือกตั้ง
หยุด ความรุนแรงก่อนและหลังการเลือกตั้ง
ออกอากาศ : 28 พ.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 519 ครั้ง
จำนวนหน้า 8/12