ศึกษาต่อนิด้า “คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม”
ศึกษาต่อนิด้า “คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม”
ออกอากาศ : 29 พ.ย. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 1,141 ครั้ง
ศึกษาต่อนิด้า “ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ”
ศึกษาต่อนิด้า “ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ”
ออกอากาศ : 22 พ.ย. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 622 ครั้ง
ศึกษาต่อนิด้า “ICO  NIDA  International  College”
ศึกษาต่อนิด้า “ICO NIDA International College”
ออกอากาศ : 15 พ.ย. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 1,896 ครั้ง
ศึกษาต่อนิด้า “คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ”
ศึกษาต่อนิด้า “คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ”
ออกอากาศ : 08 พ.ย. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 1,071 ครั้ง
บทบาทขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ในการลดสารก่อการกลายพันธุ์  (รศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์)
บทบาทขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ในการลดสารก่อการกลายพันธุ์ (รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์)
ออกอากาศ : 01 พ.ย. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 1,042 ครั้ง
สรุปผลโครงการวิจัยความเหลื่อมล้ำในกรุงเทพมหานคร (ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่)
สรุปผลโครงการวิจัยความเหลื่อมล้ำในกรุงเทพมหานคร (ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่)
ออกอากาศ : 25 ต.ค. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 2,058 ครั้ง
การควบคุมโรคระบาดในบริบทการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ดร.สร้อยสุดา   เกสรทอง)
การควบคุมโรคระบาดในบริบทการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง)
ออกอากาศ : 18 ต.ค. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 902 ครั้ง
แนวโน้มทิศทางอุดมศึกษาไทย (รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน)
แนวโน้มทิศทางอุดมศึกษาไทย (รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน)
ออกอากาศ : 11 ต.ค. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 879 ครั้ง
จำนำข้าว (รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
จำนำข้าว (รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ออกอากาศ : 04 ต.ค. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 761 ครั้ง
ธุรกิจการบิน และการขยายตัวในเอเชีย (กัปตัน นรินทร์ รุ่นบาง)
ธุรกิจการบิน และการขยายตัวในเอเชีย (กัปตัน นรินทร์ รุ่นบาง)
ออกอากาศ : 27 ก.ย. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 931 ครั้ง
เสวนาวิชาการ “ การท่องเที่ยวไทยในเวทีอาเซียน ท่องเที่ยว โรงแรมและการบิน เพื่อรองรับ AEC ”
เสวนาวิชาการ “ การท่องเที่ยวไทยในเวทีอาเซียน ท่องเที่ยว โรงแรมและการบิน เพื่อรองรับ AEC ”
ออกอากาศ : 20 ก.ย. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 972 ครั้ง
การสื่อสารในภาวะวิกฤต (ดร.นรีนุช ดำรงชัย)
การสื่อสารในภาวะวิกฤต (ดร.นรีนุช ดำรงชัย)
ออกอากาศ : 13 ก.ย. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 1,045 ครั้ง
อนาคตอุตสาหกรรมเครื่องหนังไทย
อนาคตอุตสาหกรรมเครื่องหนังไทย
ออกอากาศ : 06 ก.ย. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 789 ครั้ง
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในมุมมองนักวิชาการ (รศ.ดร.จำลอง  โพธิ์บุญ)
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในมุมมองนักวิชาการ (รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ)
ออกอากาศ : 30 ส.ค. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 1,163 ครั้ง
การปรับตัวของสถานศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน (รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์)
การปรับตัวของสถานศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน (รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์)
ออกอากาศ : 23 ส.ค. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 1,189 ครั้ง
จำนวนหน้า 4/12