การประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556  (ตอนที่ 3)
การประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 (ตอนที่ 3)
ออกอากาศ : 14 มี.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 905 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556  (ตอนที่ 2)
การประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 (ตอนที่ 2)
ออกอากาศ : 07 มี.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 958 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556  (ตอนที่ 1)
การประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 (ตอนที่ 1)
ออกอากาศ : 28 ก.พ. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 772 ครั้ง
อนาคตการศึกษา การโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย
อนาคตการศึกษา การโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ออกอากาศ : 21 ก.พ. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 786 ครั้ง
Globalization - โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
Globalization - โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
ออกอากาศ : 14 ก.พ. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 1,036 ครั้ง
ป้องกัน - รับมือ กับอัคคีภัย
ป้องกัน - รับมือ กับอัคคีภัย
ออกอากาศ : 07 ก.พ. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 594 ครั้ง
“ปัญหาการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย” โดย อาจารย์ พงศ์กฤษณ์  เสนีวงศ์
“ปัญหาการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย” โดย อาจารย์ พงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์
ออกอากาศ : 31 ม.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 1,139 ครั้ง
นิด้าโพล
นิด้าโพล "เลือกตั้งผู้ว่า - เหนือเมฆ 2 - ปราสาทเขาพระวิหาร"
ออกอากาศ : 24 ม.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 778 ครั้ง
“ปัญหามลพิษทางอากาศ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ”
“ปัญหามลพิษทางอากาศ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ”
ออกอากาศ : 17 ม.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 920 ครั้ง
“การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (EROPA)และวิเคราะห์ผลโพล”
“การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (EROPA)และวิเคราะห์ผลโพล”
ออกอากาศ : 10 ม.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 852 ครั้ง
ศึกษาต่อนิด้า “คณะสถิติประยุกต์”
ศึกษาต่อนิด้า “คณะสถิติประยุกต์”
ออกอากาศ : 03 ม.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 989 ครั้ง
ศึกษาต่อนิด้า “คณะภาษาและการสื่อสาร”
ศึกษาต่อนิด้า “คณะภาษาและการสื่อสาร”
ออกอากาศ : 27 ธ.ค. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 794 ครั้ง
ศึกษาต่อนิด้า “คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
ศึกษาต่อนิด้า “คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
ออกอากาศ : 20 ธ.ค. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 826 ครั้ง
ศึกษาต่อนิด้า “คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ”
ศึกษาต่อนิด้า “คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ”
ออกอากาศ : 13 ธ.ค. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 940 ครั้ง
ศึกษาต่อนิด้า “คณะนิติศาสตร์”
ศึกษาต่อนิด้า “คณะนิติศาสตร์”
ออกอากาศ : 06 ธ.ค. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 672 ครั้ง
จำนวนหน้า 3/12
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน