ทำความรู้จัก
ทำความรู้จัก "UNIDO" โดย Ms.Carmela Centeno(UNIDO Industrial Development officer)
ออกอากาศ : 04 ก.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 571 ครั้ง
กองทุนกู้ยืม
กองทุนกู้ยืม "กยศ. - กรอ." โดย ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร
ออกอากาศ : 27 มิ.ย. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 824 ครั้ง
จำนำข้าว ขาดทุน 2.6 แสนล้านบาท(รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
จำนำข้าว ขาดทุน 2.6 แสนล้านบาท(รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ออกอากาศ : 20 มิ.ย. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 619 ครั้ง
อธิการบดี คนที่ 13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อธิการบดี คนที่ 13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ออกอากาศ : 06 มิ.ย. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 945 ครั้ง
6 ปี วาระแห่งการเปลี่ยนแปลง
6 ปี วาระแห่งการเปลี่ยนแปลง "สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์"
ออกอากาศ : 30 พ.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 666 ครั้ง
2 วาระ 6 ปี ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
2 วาระ 6 ปี ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง "สมบัติ ธำรงธัญวงศ์"
ออกอากาศ : 23 พ.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 805 ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้ง 2 “ICADA 2013 - SSIS”
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้ง 2 “ICADA 2013 - SSIS”
ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 605 ครั้ง
พลังงานไทย : ทรัพยากรไทย ใครได้ประโยชน์? (มล.กรกสิวัฒน์  เกษมศรี)
พลังงานไทย : ทรัพยากรไทย ใครได้ประโยชน์? (มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี)
ออกอากาศ : 09 พ.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 883 ครั้ง
พลังงานไทย : คนไทยใช้แพง? (มล.กรกสิวัฒน์  เกษมศรี)
พลังงานไทย : คนไทยใช้แพง? (มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี)
ออกอากาศ : 02 พ.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 908 ครั้ง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับนโยบายสาธารณะ (ดร.อาวีวรรณ  มั่งมีชัย)
ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับนโยบายสาธารณะ (ดร.อาวีวรรณ มั่งมีชัย)
ออกอากาศ : 25 เม.ย. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 1,074 ครั้ง
ปาฐกถาพิเศษ
ปาฐกถาพิเศษ "บทบาทประเทศไทยกับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน" โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ออกอากาศ : 18 เม.ย. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 829 ครั้ง
ปาฐกถาพิเศษ
ปาฐกถาพิเศษ "พรมแดนใหม่ของการพัฒนาประเทศไทย" โดย ศาสตราพิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ออกอากาศ : 11 เม.ย. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 940 ครั้ง
เจาะลึก
เจาะลึก "Furby"
ออกอากาศ : 04 เม.ย. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 1,720 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556  (ตอนที่ 5)
การประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 (ตอนที่ 5)
ออกอากาศ : 28 มี.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 944 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556  (ตอนที่ 4)
การประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 (ตอนที่ 4)
ออกอากาศ : 21 มี.ค. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 1,378 ครั้ง
จำนวนหน้า 2/12