การเป็น World Class University
การเป็น World Class University
ออกอากาศ : 12 ต.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 762 ครั้ง
พัฒนาคนและองค์การ ด้วยวงจรพอเพียง
พัฒนาคนและองค์การ ด้วยวงจรพอเพียง
ออกอากาศ : 08 ต.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 825 ครั้ง
การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ออกอากาศ : 01 ต.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 648 ครั้ง
การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติ ชาย-หญิง
การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติ ชาย-หญิง
ออกอากาศ : 30 ก.ย. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 727 ครั้ง
อนาคต 3G (ผศ.พ.ต.ต.ดร. ดนุวศิน เจริญ)
อนาคต 3G (ผศ.พ.ต.ต.ดร. ดนุวศิน เจริญ)
ออกอากาศ : 24 ก.ย. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 1,070 ครั้ง
มุ่งมั่นสร้างสรรค์พลังขับเคลื่อนไทย ในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
มุ่งมั่นสร้างสรรค์พลังขับเคลื่อนไทย ในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ออกอากาศ : 17 ก.ย. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 588 ครั้ง
กฎหมายที่ควรรู้สำหรับกูรูนักบริหาร
กฎหมายที่ควรรู้สำหรับกูรูนักบริหาร
ออกอากาศ : 03 ก.ย. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 693 ครั้ง
โตไปไม่โกง (ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย)
โตไปไม่โกง (ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย)
ออกอากาศ : 27 ส.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 716 ครั้ง
ทิศทางเศรษฐกิจไทย และความเชื่อมั่นในการลงทุนครึ่งปีหลัง
ทิศทางเศรษฐกิจไทย และความเชื่อมั่นในการลงทุนครึ่งปีหลัง
ออกอากาศ : 20 ส.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 720 ครั้ง
สิทธิสตรี (โดย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ)
สิทธิสตรี (โดย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ)
ออกอากาศ : 13 ส.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 855 ครั้ง
ผู้บริหารกับความเสี่ยงด้านกฎหมาย
ผู้บริหารกับความเสี่ยงด้านกฎหมาย
ออกอากาศ : 06 ส.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 893 ครั้ง
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในศตวรรศหน้า
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในศตวรรศหน้า
ออกอากาศ : 30 ก.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 666 ครั้ง
ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัมนาที่สมดุล
ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัมนาที่สมดุล
ออกอากาศ : 23 ก.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 752 ครั้ง
ธุรกิจโลจิสติก
ธุรกิจโลจิสติก
ออกอากาศ : 16 ก.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 720 ครั้ง
ความเสี่ยงของผู้บริหารเมื่อขาดความรู้ด้านกฎหมาย
ความเสี่ยงของผู้บริหารเมื่อขาดความรู้ด้านกฎหมาย
ออกอากาศ : 15 ก.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 663 ครั้ง
จำนวนหน้า 11/12