การพัฒนาสังคมบนฐานของชุมชน และความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยกับ โลกาภิวัตน์
การพัฒนาสังคมบนฐานของชุมชน และความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยกับ โลกาภิวัตน์
ออกอากาศ : 01 มี.ค. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 161 ครั้ง
Sustaining Performance of Thai SMEs in the 21st  Century
Sustaining Performance of Thai SMEs in the 21st Century
ออกอากาศ : 22 ก.พ. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 189 ครั้ง
ICADA 2015 - SSIS
ICADA 2015 - SSIS
ออกอากาศ : 15 ก.พ. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 195 ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี “พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน”
การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี “พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน”
ออกอากาศ : 08 ก.พ. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 223 ครั้ง
ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย นิด้า
ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย นิด้า
ออกอากาศ : 01 ก.พ. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 259 ครั้ง
เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม
เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม
ออกอากาศ : 25 ม.ค. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 169 ครั้ง
นิด้าโมเดล - ปฏิรูปการศึกษาไทย
นิด้าโมเดล - ปฏิรูปการศึกษาไทย
ออกอากาศ : 18 ม.ค. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 214 ครั้ง
ที่มาของรัฐบาล และ นายกรัฐมนตรี
ที่มาของรัฐบาล และ นายกรัฐมนตรี
ออกอากาศ : 11 ม.ค. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 221 ครั้ง
นิด้าโมเดล : ปฏิรูปด้าน Logistic
นิด้าโมเดล : ปฏิรูปด้าน Logistic
ออกอากาศ : 04 ม.ค. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 202 ครั้ง
นิด้าโมเดล : ปฏิรูปด้าน IT
นิด้าโมเดล : ปฏิรูปด้าน IT
ออกอากาศ : 28 ธ.ค. 2557
โดย : natthanan
ผู้ชม : 207 ครั้ง
นิด้าโมเดล : ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม
นิด้าโมเดล : ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม
ออกอากาศ : 21 ธ.ค. 2557
โดย : natthanan
ผู้ชม : 191 ครั้ง
นิด้าโมเดล ปฏิรูปการเมืองไทย และบทบาทสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
นิด้าโมเดล ปฏิรูปการเมืองไทย และบทบาทสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ออกอากาศ : 14 ธ.ค. 2557
โดย : natthanan
ผู้ชม : 218 ครั้ง
60 ปี คณะรัฐประศาสน์ศาสตร์ นิด้า
60 ปี คณะรัฐประศาสน์ศาสตร์ นิด้า
ออกอากาศ : 07 ธ.ค. 2557
โดย : natthanan
ผู้ชม : 262 ครั้ง
นิด้าโมเดล : ปฏิรูปพลังงานไทย
นิด้าโมเดล : ปฏิรูปพลังงานไทย
ออกอากาศ : 30 พ.ย. 2557
โดย : natthanan
ผู้ชม : 214 ครั้ง
นิด้าโมเดล : ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
นิด้าโมเดล : ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ออกอากาศ : 23 พ.ย. 2557
โดย : natthanan
ผู้ชม : 268 ครั้ง
จำนวนหน้า 3/6