30 บาท รักษาทุกโรค ภาระประเทศ หรือการลงทุนเพื่อสุขภาพ
30 บาท รักษาทุกโรค ภาระประเทศ หรือการลงทุนเพื่อสุขภาพ
ออกอากาศ : 14 มิ.ย. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 162 ครั้ง
คุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย
คุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย
ออกอากาศ : 07 มิ.ย. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 145 ครั้ง
รัฐธรรมนูญใหม่กับการปฏิรูปประเทศไทย
รัฐธรรมนูญใหม่กับการปฏิรูปประเทศไทย
ออกอากาศ : 31 พ.ค. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 138 ครั้ง
บทบาท สนช. กับการปฏิรูปราชการ
บทบาท สนช. กับการปฏิรูปราชการ
ออกอากาศ : 24 พ.ค. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 122 ครั้ง
“นิด้าโพล” ก้าวสู่โพลระดับสากล
“นิด้าโพล” ก้าวสู่โพลระดับสากล
ออกอากาศ : 17 พ.ค. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 119 ครั้ง
รับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว : กรณีศึกษาประเทศเนปาล
รับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว : กรณีศึกษาประเทศเนปาล
ออกอากาศ : 10 พ.ค. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 140 ครั้ง
The 4th ICADA 2015-SSIS
The 4th ICADA 2015-SSIS
ออกอากาศ : 03 พ.ค. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 123 ครั้ง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมุมมองคนทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมุมมองคนทรัพยากรมนุษย์
ออกอากาศ : 26 เม.ย. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 147 ครั้ง
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยยุค AEC
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยยุค AEC
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 205 ครั้ง
ประเทศสิงคโปร์กับสังคมผู้สูงอายุ
ประเทศสิงคโปร์กับสังคมผู้สูงอายุ
ออกอากาศ : 12 เม.ย. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 208 ครั้ง
อนาคตของ “สื่อใหม่”
อนาคตของ “สื่อใหม่”
ออกอากาศ : 05 เม.ย. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 152 ครั้ง
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ในบริบท สถิติประยุกต์ ภาษาและการสื่อสาร และบริหารธุรกิจ
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ในบริบท สถิติประยุกต์ ภาษาและการสื่อสาร และบริหารธุรกิจ
ออกอากาศ : 29 มี.ค. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 186 ครั้ง
พัฒนาการเศรษฐกิจ มุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และนวัตกรรมนิเทศศาสตร์ในบริบทออนไลน์
พัฒนาการเศรษฐกิจ มุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และนวัตกรรมนิเทศศาสตร์ในบริบทออนไลน์
ออกอากาศ : 22 มี.ค. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 196 ครั้ง
รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน
รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน
ออกอากาศ : 15 มี.ค. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 259 ครั้ง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมดุลและยั่งยืน และการปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืนในยุคโลกาภิวัตน์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมดุลและยั่งยืน และการปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืนในยุคโลกาภิวัตน์
ออกอากาศ : 08 มี.ค. 2558
โดย : natthanan
ผู้ชม : 401 ครั้ง
จำนวนหน้า 2/6