ผู้บริหารพบประชาคมนิด้า
ผู้บริหารพบประชาคมนิด้า
ออกอากาศ : 28 ธ.ค. 2559
โดย : natthanan
ผู้ชม : 66 ครั้ง
สภาสถาบันพบประชาคม
สภาสถาบันพบประชาคม
ออกอากาศ : 14 ก.ย. 2559
โดย : natthanan
ผู้ชม : 1,273 ครั้ง
สัมมนาวิชาการ “อาเซียน : โอกาสทางการแข่งขันของไทย”
สัมมนาวิชาการ “อาเซียน : โอกาสทางการแข่งขันของไทย”
ออกอากาศ : 08 ก.ค. 2557
โดย : natthanan
ผู้ชม : 746 ครั้ง
งานเสวนาและแสดงจุดยืน
งานเสวนาและแสดงจุดยืน"จาก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ออกอากาศ : 06 พ.ย. 2556
โดย : natthanan
ผู้ชม : 1,199 ครั้ง
Academic Forum เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย” ตอนที่ 1
Academic Forum เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย” ตอนที่ 1
ออกอากาศ : 15 ต.ค. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 993 ครั้ง
Academic Forum เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย” ตอนที่ 2
Academic Forum เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย” ตอนที่ 2
ออกอากาศ : 15 ต.ค. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 976 ครั้ง
การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสาร ตอนที่ 1 (สำนักวิจัย)
การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสาร ตอนที่ 1 (สำนักวิจัย)
ออกอากาศ : 16 ก.ค. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 1,778 ครั้ง
การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสาร ตอนที่ 2 (สำนักวิจัย)
การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสาร ตอนที่ 2 (สำนักวิจัย)
ออกอากาศ : 16 ก.ค. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 1,389 ครั้ง
การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประเมินผลงานวิชาการ(สำนักวิจัย)
การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประเมินผลงานวิชาการ(สำนักวิจัย)
ออกอากาศ : 16 ก.ค. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 1,122 ครั้ง
How to do Research and get Published Internationally (Prof. Dr. Gary N. McLean)
How to do Research and get Published Internationally (Prof. Dr. Gary N. McLean)
ออกอากาศ : 03 ก.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,452 ครั้ง
รศ.นเรศร์  เกษะประกร ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
รศ.นเรศร์ เกษะประกร ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ออกอากาศ : 21 มิ.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,569 ครั้ง
ASEAN - ROK Forum 2011
ASEAN - ROK Forum 2011
ออกอากาศ : 07 ก.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 1,098 ครั้ง
จำนวนหน้า 1/1