จริยา สกุลสุทธวงศ์
จริยา สกุลสุทธวงศ์
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 655 ครั้ง
จุมพฏ ตัณมณี
จุมพฏ ตัณมณี
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 502 ครั้ง
ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล
ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 692 ครั้ง
ฉัตรแก้ว คชเสนี
ฉัตรแก้ว คชเสนี
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 596 ครั้ง
เฉลิมพล ชัยวรพงศา
เฉลิมพล ชัยวรพงศา
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 886 ครั้ง
ชนิกา เชาวนปรีชา
ชนิกา เชาวนปรีชา
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 628 ครั้ง
ชวน ศิรินันท์พร
ชวน ศิรินันท์พร
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 447 ครั้ง
ชวลิต(ชวน) นิ่มละออ
ชวลิต(ชวน) นิ่มละออ
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 468 ครั้ง
ชัยรัตน์ สงวนชื่อ
ชัยรัตน์ สงวนชื่อ
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 555 ครั้ง
ชำนิ ศักดิเศรษฐ์
ชำนิ ศักดิเศรษฐ์
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 488 ครั้ง
ณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ
ณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 260 ครั้ง
ณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ
ณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 254 ครั้ง
ดร.ดุสิต เจริญควนิช
ดร.ดุสิต เจริญควนิช
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 517 ครั้ง
ทรงเกียรติ วัฒนวิทย์
ทรงเกียรติ วัฒนวิทย์
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 458 ครั้ง
พันโททวีสิน รักกตัญญู
พันโททวีสิน รักกตัญญู
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2554
โดย : natthanan
ผู้ชม : 583 ครั้ง
จำนวนหน้า 5/9
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน