54 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ตอน 1
54 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ตอน 1
ออกอากาศ : 09 ก.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 746 ครั้ง
พัฒนาการการเมืองไทย:ลงเอยที่อุดมการณ์หรืออุดมกิน ? ตอน 3
พัฒนาการการเมืองไทย:ลงเอยที่อุดมการณ์หรืออุดมกิน ? ตอน 3
ออกอากาศ : 02 ก.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 515 ครั้ง
พัฒนาการการเมืองไทย:ลงเอยที่อุดมการณ์หรืออุดมกิน ? ตอน 2
พัฒนาการการเมืองไทย:ลงเอยที่อุดมการณ์หรืออุดมกิน ? ตอน 2
ออกอากาศ : 02 ก.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 532 ครั้ง
พัฒนาการการเมืองไทย:ลงเอยที่อุดมการณ์หรืออุดมกิน ? ตอน 1
พัฒนาการการเมืองไทย:ลงเอยที่อุดมการณ์หรืออุดมกิน ? ตอน 1
ออกอากาศ : 02 ก.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 555 ครั้ง
กลโกงภาครัฐกับการตรวจสอบจากภาคประชาชน 3
กลโกงภาครัฐกับการตรวจสอบจากภาคประชาชน 3
ออกอากาศ : 25 มิ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 574 ครั้ง
กลโกงภาครัฐกับการตรวจสอบจากภาคประชาชน 2
กลโกงภาครัฐกับการตรวจสอบจากภาคประชาชน 2
ออกอากาศ : 25 มิ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 505 ครั้ง
กลโกงภาครัฐกับการตรวจสอบจากภาคประชาชน 1
กลโกงภาครัฐกับการตรวจสอบจากภาคประชาชน 1
ออกอากาศ : 25 มิ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 642 ครั้ง
ศูนย์กลางสุขภาพของประเทศไทย 3
ศูนย์กลางสุขภาพของประเทศไทย 3
ออกอากาศ : 18 มิ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 521 ครั้ง
ศูนย์กลางสุขภาพของประเทศไทย 2
ศูนย์กลางสุขภาพของประเทศไทย 2
ออกอากาศ : 18 มิ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 547 ครั้ง
ศูนย์กลางสุขภาพของประเทศไทย 1
ศูนย์กลางสุขภาพของประเทศไทย 1
ออกอากาศ : 18 มิ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 713 ครั้ง
การปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิ ตอนที่ 3
การปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิ ตอนที่ 3
ออกอากาศ : 11 มิ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 590 ครั้ง
การปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน ตอนที่ 2
การปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน ตอนที่ 2
ออกอากาศ : 11 มิ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 647 ครั้ง
การปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน ตอนที่ 1
การปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน ตอนที่ 1
ออกอากาศ : 11 มิ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 695 ครั้ง
วาระแห่ง(การกุ้)ชาติ ตอนที่ 3
วาระแห่ง(การกุ้)ชาติ ตอนที่ 3
ออกอากาศ : 10 มิ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 561 ครั้ง
วาระแห่ง(การกู้)ชาติ ตอนที่ 2
วาระแห่ง(การกู้)ชาติ ตอนที่ 2
ออกอากาศ : 04 มิ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 553 ครั้ง
จำนวนหน้า 5/7