สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
ออกอากาศ : 10 ธ.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 912 ครั้ง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ออกอากาศ : 03 ธ.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 772 ครั้ง
ปัญหาและทางออกของมาบตาพุต ตอนที่ 1
ปัญหาและทางออกของมาบตาพุต ตอนที่ 1
ออกอากาศ : 19 พ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 538 ครั้ง
ปัญหาและทางออกของมาบตาพุต ตอนที่ 2
ปัญหาและทางออกของมาบตาพุต ตอนที่ 2
ออกอากาศ : 19 พ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 582 ครั้ง
เขตทับซ้อนทางทะเล
เขตทับซ้อนทางทะเล
ออกอากาศ : 12 พ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 885 ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ครั้งที่ 2
ออกอากาศ : 05 พ.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 702 ครั้ง
สัมมนาเชิงปฎิบัติการทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3
สัมมนาเชิงปฎิบัติการทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3
ออกอากาศ : 29 ต.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 601 ครั้ง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประชาชนชาวสยาม
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประชาชนชาวสยาม
ออกอากาศ : 29 ต.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 565 ครั้ง
สัมมนา Simplified HR:People Passion
สัมมนา Simplified HR:People Passion
ออกอากาศ : 22 ต.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 776 ครั้ง
ปัญหาอธิปไตยพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
ปัญหาอธิปไตยพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
ออกอากาศ : 15 ต.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 676 ครั้ง
การพัฒนาสังคมฐานวัฒนธรรม (ผศ.ดร.อาแว มะแส)
การพัฒนาสังคมฐานวัฒนธรรม (ผศ.ดร.อาแว มะแส)
ออกอากาศ : 08 ต.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 934 ครั้ง
วิกฤตวัฒนธรรมที่มาและทางออกของสังคมไทย 3
วิกฤตวัฒนธรรมที่มาและทางออกของสังคมไทย 3
ออกอากาศ : 01 ต.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 712 ครั้ง
วิกฤตวัฒนธรรมที่มาและทางออกของสังคมไทย 2
วิกฤตวัฒนธรรมที่มาและทางออกของสังคมไทย 2
ออกอากาศ : 01 ต.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 713 ครั้ง
วิกฤตวัฒนธรรมที่มาและทางออกของสังคมไทย 1
วิกฤตวัฒนธรรมที่มาและทางออกของสังคมไทย 1
ออกอากาศ : 01 ต.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 721 ครั้ง
ท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ตอน 3
ท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ตอน 3
ออกอากาศ : 17 ก.ย. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 567 ครั้ง
จำนวนหน้า 2/7